An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

(Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.