An-Najm

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridai (Nya).