Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,