Ath-Thuur

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.