Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang (keras),