Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 32

Mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Lut),