Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 19

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian.