Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 18

Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah).