Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

(Hari pembalasan itu ialah) pada hari ketika mereka diazab di atas api neraka.