Adz-Dzaariyaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

mereka bertanya: 'Bilakah hari pembalasan itu?'