Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 21

Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi.