Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 20

Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman.