Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud,