Qaaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan.