An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

dan pasti Kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus.