An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 67

dan kalau demikian, pasti Kami berikan kepada mereka pahala yang besar dari sisi Kami,