An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 28

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.