An-Nisa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran).