Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 15

Dan mereka menjadikan sebahagian dari hamba-hamba-Nya sebagai bahagian daripada-Nya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata (terhadap rahmat Allah).