Az-Zukhruf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.'