Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 88

mereka kekal di dalamnya, tidak diringankan siksa dari mereka, dan tidak (pula) mereka diberi tangguh,