Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 87

Mereka itu, balasannya ialah: bahwasanya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, (demikian pula) laknat para malaikat dan manusia seluruhnya,