Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nya-lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.