Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 82

Barang siapa yang berpaling sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.