Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak (pula) di langit.