Al-Imran

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.