Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 46

Katakanlah: 'ya Allah, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui barang gaib dan yang nyata, Engkaulah Yang memutuskan antara hamba-hamba-Mu tentang apa yang selalu mereka memperselisihkannya'.