Az-Zumar

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesallah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat; dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati.