Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 84

Allah berfirman: 'Maka yang benar (adalah sumpah-Ku) dan hanya kebenaran itulah yang Ku-katakan'.