Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 83

kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka.