Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 78

sesungguhnya kutukan-Ku tetap atasmu sampai hari pembalasan'.