Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 77

Allah berfirman: 'Maka keluarlah kamu dari surga; sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk,