Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 66

Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.