Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 61

Mereka berkata (lagi): 'Ya Tuhan kami; barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka.'