Shaad

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 60

Pengikut-pengikut mereka menjawab: 'Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah Jahanam itu sebagai tempat menetap'.