Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 173

Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang.