Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 172

(yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan.