Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 171

Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul,