Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 156

Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata?