Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 157

Maka bawalah kitabmu jika kamu memang orang-orang yang benar.