Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 144

niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit.