Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 143

Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,