Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 123

Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul-rasul.