Ash-Shaafaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 124

(Ingatlah) ketika ia berkata kepada kaumnya: 'Mengapa kamu tidak bertakwa?