YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?