YaaSiin

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 61

dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.