Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 31

Dan orang-orang kafir berkata: 'Kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al Qur'an ini dan tidak (pula) kepada Kitab yang sebelumnya'. Dan (alangkah hebatnya) kalau kamu lihat ketika orang-orang yang lalim itu dihadapkan kepada Tuhannya, sebahagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain; orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri: 'Kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman'.