Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Katakanlah: 'Bagimu ada hari yang telah dijanjikan (hari kiamat) yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun dan tidak (pula) kamu dapat meminta supaya diajukan'.