Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Katakanlah: 'Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia-lah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui'.