Saba'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 27

Katakanlah: 'Perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan Dia sebagai sekutu-sekutu (Nya), sekali-kali tidak mungkin! Sebenarnya Dia-lah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.